Subsidies en Fondsen

cropped-00d5d2e2-9b1d-49cb-b8e8-f4e47083fc91-e1533213061608

PopkoorPLUS! bestaat straks vermoedelijk voor het grootste deel uit mensen die met inburgeren bezig zijn en erg weinig financiële  draagkracht hebben.

We vinden het belangrijk om wel een (kleine) eigen bijdrage te vragen in de vorm van contributie, ook om vrijblijvendheid tegen te gaan.

Om onze kosten te kunnen  dekken zijn we aangewezen op subsidies en fondsen.

De gemeente Rotterdam verschaft ons een startsubsidie, waar we heel blij mee zijn. We spannen ons in voor een vervolg en vragen andere culturele instellingen en fondsen om bijdrages. Ook hebben wij een aantal giften mogen ontvangen. Hiervoor onze dank. De volgende stichtingen hebben inmiddels ook steun toegezegd:

Stichting Doejemee          images               logo-elise-mathilde-fonds

VK-logo_c50 zwart     OranjeFonds                                                       

vereniging popkoorPLUS! KvK 72293519.
RSIN 8590.62.491.
IBAN rekening: NL05 INGB 0008 5824 90

Vanaf 16 november 2019 hebben wij de ANBI status.