Beleid

Beleidsplan van PopkoorPLUS

Zingen ontspant, ontroert én verbindt.
De initiatiefnemers willen d.m.v. een Nederlandstalig zangkoor mensen die met inburgeren bezig zijn (veelal statushouders) helpen de taal beter te leren door te zingen in een koor.
Onderzoek ondersteunt dit idee: https://www.youtube.com/watch?v=Yppa0Dod5CQ.
Samen, dat betekent dus inburgeraars/ anderstaligen plús Nederlanders, die graag een handje helpen en open staan voor andere culturen.

Intergratie lukt beter als het van twee kanten komt en ook nog leuk is
Wij willen ook het sociale isolement waar veel statushouders in verkeren bestrijden. Ook dat is een plús van het popkoorPLUS! Door met elkaar bewust na het zingen nog een tweede helft te hebben met koffie en thee, willen de mensen ook met elkaar in contact te brengen, het sociale netwerk vergroten zowel naar mede-inburgeraars als naar Nederlanders toe. Zodoende kunnen de statushouders inspiratie opdoen bij het inburgeren en zich ook onderdeel gaan voelen van onze maatschappij.
We bezoeken veel taalklassen, oa.. van Vluchtelingen Werk om mensen enthousiast te maken en uit te nodigen eens te komen kijken of ze mee willen doen.
Er is een locatie gevonden, direct naast een metro-station, zodat we eenvoudig bereikbaar zijn. Zingen in een koor is in Nederland populair, maar in andere culturen vaak ongewoon, dus wat onwennig en een beetje eng. Daarom willen we de mensen rustig de tijd geven het plezier daar- van te ontdekken. Samen komen met een vrijwilliger, die al vertrouwd is, helpt wellicht de drempel te nemen. Omdat de doelgroep voor het grootste deel bestaat uit mensen met heel weinig financiële draagkracht, zijn we aangewezen op subsidies en fondsenwerving om de kosten te dekken.

Dat we dit niet vrijblijvend willen doen, mag blijken:

We willen wekelijks bij elkaar komen om een echte band te smeden.
Ons initiatief start in de Rotterdamse wijk met de meeste statushouders.
Wij vragen na een oriëntatiefase de mensen lid te worden en een voor hen haalbare contributie te betalen.
We willen onze doelen en onze verwachtingen staven met onderzoek, door de deelnemers regelmatig te interviewen, om te weten of hun Nederlandse taalvaardigheid en sociale contacten zijn toegenomen.
Een professionele dirigente/zangdocente zal de centrale spil zijn in het koor. Daarvoor betalen wij een markt-conforme prijs, wat naast de repetitie-ruimte onze grootste uitgave is, noodzakelijke uitgaven om duurzaamheid te realiseren.
We zijn een notarieel vastgelegde vereniging met bij de KvK ingeschreven bestuurders
Ons Syrische bestuurslid verwacht nieuwe initiatieven vanuit het koor, zoals een eetclub, wandel- groep, samen werkmogelijkheden onderzoeken, etc. Wij hopen dat met hem.
Om het tintelend en uitdagend te houden gaan we meerstemmig zingen.

En de toekomst?

Als we genoeg Nederlandse songs hebben in gestudeerd treden we graag op in wijk en stad bijv. in verzorgingshuizen of verrassend, bijvoorbeeld in de hal van het nieuwe Centraal Station.
Als we er klaar voor zijn, dus genoeg repertoire hebben ingestudeerd, starten we graag officieel met een optreden in aanwezigheid van een stadsbestuurder (burgemeester of wethouder)

Dit zouden we graag in het eerste kwartaal van 2019 willen bereiken. (is inmiddels gerealiseerd)

Hoe kwam het zo?

Enkele initiatiefnemers hielpen al statushouders als taalcoach en zingen zelf op een erg leuk popkoor elders. Wij gunnen onze nieuwe Nederlanders datzelfde plezier en het is een speelse manier om de taal beter te leren en integratie te bevorderen.
Kopiëren van ons project in andere wijken of steden juichen we toe en ondersteunen we graag.

Vereniging popkoorPLUS  KvK 72293519.
RSIN 8590.62.491.                                                                                                                                                              IBAN rekening: NL05 INGB 0008 5824 90

ANBI status